4
240
/
1101191
Quảng Ninh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân
longform
Quảng Ninh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân

Cover

Ngày 8/7, tại TP Hạ Long, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Quảng Ninh đã tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, kiên trì, nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác và đạt được kết quả rất toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới ở địa phương đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2024. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về tham dự kỳ họp đông đủ; xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các đại biểu khách mời cùng cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 20 báo cáo công tác của các cơ quan liên quan; thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và dự kiến thông qua 25 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo Luật định. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, sau đây, tôi xin nêu một số vấn đề trọng tâm nhất của kỳ họp có tính chất gợi mở để các đại biểu tham dự kỳ họp và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định:

Ảnh với chú thích

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc

Một là, về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định đan xen với khó khăn, thách thức nhiều hơn, áp lực lớn hơn. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm trọng điểm, bám sát thực tiễn và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ công tác năm 2024 gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, kiên trì, nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác theo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đạt được kết quả rất toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới ở địa phương đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân. Nổi bật: (1) Giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 9 năm liên tiếp 02 con số (2015 - 2023); kinh tế phát triển đúng hướng, chuyển dịch cơ cấu ngày càng bền vững hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 06 tháng đầu năm 2024 đạt 9,02%, đứng thứ 8 cả nước; (2) Thu hút FDI đạt 1,55 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. (3) Trong bối cảnh thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 21% chỉ tiêu Trung ương giao, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn đạt 29.130 tỷ đồng, bằng 54% dự toán Trung ương giao, bằng 101% cùng kỳ, là nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa phương. Năm 2023 là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí Quán quân PCI (từ 2017 - 2023); năm thứ 6 dẫn đầu Chỉ số PAR INDEX (năm 2017 - 2020, 2022 - 2023); năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số SIPAS (2019 - 2023). (4) Hoàn thành trước nhiều mục tiêu phát triển văn hoá - xã hội, con người gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo không ngừng được cải thiện, nâng cao; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân. (5) Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Hoạt động đối ngoại được chú trọng mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. (6) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được chú trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, công tác phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Kết quả đó càng khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ở một số địa bàn, trên một số lĩnh vực vẫn đang nổi lên một số vấn đề hạn chế, khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải được nhận diện và có giải pháp khắc phục kịp thời, nhất là nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và chăm lo đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024, nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10% với quy mô của nền kinh tế rất lớn, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI đạt ít nhất 03 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp; tạo ra khoảng 30.000 việc làm tăng thêm...; là áp lực rất lớn đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Với tinh thần thực sự cầu thị, thẳng thắn, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá sâu sắc những nỗ lực, cố gắng chung của các cấp, các ngành, những việc đã làm và kết quả đạt được; làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện. Nắm chắc tình hình, dự báo những cơ hội, khó khăn, thách thức, đi sâu phân tích, đề xuất các giải pháp; nâng cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện, bền vững cả về kinh tế, văn hóa, môi trường, an ninh và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Ảnh với chú thích

Hai là, về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công phải thực hiện đúng quy định của Luật đầu tư công, tuân thủ thứ tự ưu tiên, điều kiện, nguyên tắc phân bổ vốn; tiếp tục tái cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí vốn để cơ bản hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang phải hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, không để phát sinh nợ đọng; cơ cấu lại chi thường xuyên, tập trung nguồn lực chi đầu tư phát triển cho an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và đầu tư các công trình có tính chất động lực lan tỏa. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, phân bổ dự toán đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, định mức phân bổ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025 theo quy định của pháp luật và các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; bảo đảm đúng mục đích, sát nhu cầu thực tế và khả năng giải ngân, công khai, khách quan, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong quá trình thực hiện phân bổ dự toán.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; quyết định số lượng hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục giáo dục đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đây là bước đi nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh xác định về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số.

HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua quy định về tặng danh hiệu“Công dân Quảng Ninh ưu tú” nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Bốn là, ngày 25/6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc), đã mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của các địa phương biên giới nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045 nhằm tiếp tục cụ thể hoá mục tiêu phát triển bền vững dựa trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền, vì hạnh phúc nhân dân; góp phần xây dựng biên giới giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 (tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái; Đông Triều, Ba Chẽ). Theo đó, giảm từ 177 đơn vị hành chính cấp xã, xuống còn 171 đơn vị làm cơ sở để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo quy định.

Năm là, như chúng ta đã biết, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy đúng mức lực lượng này trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, nhất là tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở theo phương châm lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm gắn với tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua một số nội dung quan trọng khác như: ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh, trong đó quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh. Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 23/4/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, quy định về chính sách hỗ trợ, đối tượng, điều kiện, phương thức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn; hỗ trợ sản xuất dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; thông qua danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh để thực hiện các dự án, công trình đợt 2 năm 2024…

Ảnh với chú thích

HĐND tỉnh sẽ nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Dành thời gian thỏa đáng để đại biểu chất vấn các thành viên UBND tỉnh về những vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn và chất lượng, sự hài lòng trong phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương.

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo từ xa, từ sớm; Thường trực HĐND tỉnh, UBND và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai; các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của kỳ họp đã được các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học, công tác thẩm tra được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định; các tài liệu đã gửi tới các đại biểu nghiên cứu trước và công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp rất mong cử tri và Nhân dân toàn tỉnh tích cực quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến, nhất là các phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Với tinh thần đó, thay mặt chủ toạ kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu