Thứ Tư, 24/04/2024 16:44 (GMT +7)

4.701 - là số lao động nông thôn toàn tỉnh được đào tạo nghề sơ cấp trong giai đoạn 2021-2023

Thứ 6, 22/03/2024 | 09:24:02 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu