Thứ Ba, 18/06/2024 22:58 (GMT +7)

55,7 tạ/ha - là dự kiến năng suất bình quân vụ lúa xuân 2024 của tỉnh

Thứ 2, 10/06/2024 | 08:08:07 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu