Thứ Sáu, 02/06/2023 09:16 (GMT +7)

7.647,898 ha - là tổng diện tích sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh

Thứ 6, 26/05/2023 | 07:00:17 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu