Thứ Ba, 28/05/2024 11:23 (GMT +7)

90,61% - là mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2023

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:47:42 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu