Chủ Nhật, 23/06/2024 19:12 (GMT +7)

Ba Chẽ bảo tồn giá trị trang phục truyền thống

Thứ 4, 29/05/2024 | 15:54:49 (GMT +7)
Vùng đất Ba Chẽ có 14 thành phần DTTS cùng sinh sống đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Sự phong phú, đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng và trang phục truyền thống của đồng bào các DTTS ở Ba Chẽ đã tạo nên nét độc đáo trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, từ đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống để phát triển du lịch.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu