Thứ Năm, 20/06/2024 23:31 (GMT +7)

Bảo tồn, phát triển nguồn gen thủy sản quý hiếm trên vịnh Bái Tử Long

Thứ 4, 05/06/2024 | 16:58:52 (GMT +7)
Vườn Quốc gia Bái Tử Long có đến 2/3 diện tích là mặt biển, với hơn 1.200 loài sinh vật biển, trong đó nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Với giá trị đa dạng sinh học cao, nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen các thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu