Thứ Hai, 22/07/2024 11:34 (GMT +7)

Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu

Thứ 3, 09/07/2024 | 16:27:46 (GMT +7)
Người Sán Dìu ở Quảng Ninh sống tập trung ở một số huyện, thành phố như: Vân Đồn, Cẩm Phả và sống xen kẽ với các dân tộc khác ở Đông Triều, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà… Mặc dù người Sán Dìu ở Quảng Ninh không đông như một số dân tộc khác, nhưng trong những năm gần đây, các địa phương có người Sán Dìu sinh sống cũng đã phát huy rất tốt văn hóa riêng của đồng bào qua việc lưu giữ nhiều nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu