Thứ Hai, 15/07/2024 18:26 (GMT +7)

Bộ Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm tại Lữ đoàn 169

Thứ 5, 11/07/2024 | 23:15:13 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu