Thứ Năm, 18/04/2024 03:00 (GMT +7)

Trung đoàn 244: Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng huấn luyện chiến sĩ mới

Thứ 2, 04/03/2024 | 10:24:11 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu