Thứ Hai, 11/12/2023 18:31 (GMT +7)

Chuyển 19.040 tỷ đồng cải cách tiền lương còn dư để thực hiện mức lương cơ sở trong 2024

Thứ 6, 10/11/2023 | 17:21:44 [GMT +7] A  A
Theo Nhandan.vn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu