Thứ Hai, 22/07/2024 11:12 (GMT +7)

Có được thế chấp quyền sở hữu nhà ở xã hội để vay vốn?

Thứ 4, 10/07/2024 | 14:56:34 [GMT +7] A  A
Theo baochinhphu.vn

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu