Thứ Năm, 13/06/2024 10:42 (GMT +7)

Cụ thể hóa chủ đề công tác năm

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:18:33 (GMT +7)
Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh", cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo và thực chất thông qua nhiều phần việc, mô hình cụ thể đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH, đưa Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng toàn diện về mọi mặt.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu