Thứ Tư, 22/05/2024 00:25 (GMT +7)

Đảng bộ than Quảng Ninh phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:20:07 (GMT +7)
Trong những năm gần đây, lực lượng lao động trẻ là người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các đơn vị ngành Than ngày một tăng, đã giúp duy trì ổn định và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Đảng bộ Than Quảng Ninh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động là người dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao sức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ công nhân mỏ vừa hồng vừa chuyên, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu