Thứ Năm, 20/06/2024 03:42 (GMT +7)

Dấu xưa Thái Lăng

Thứ 7, 08/06/2024 | 17:33:08 (GMT +7)
Thái Lăng là lăng tẩm đầu tiên của vua Trần được xây dựng tại An Sinh (Đông Triều). Di tích hàm chứa nhiều giá trị độc đáo về nghệ thuật xây dựng lăng tẩm và kiến trúc; chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo; mang tính đại diện và tiêu biểu là minh chứng rõ nét về truyền thống văn hóa được hình thành và phát triển trên quê hương của vương triều Trần.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu