Thứ Hai, 29/05/2023 09:49 (GMT +7)

Đẩy mạnh thực hiện BHXH toàn dân

Thứ 6, 26/05/2023 | 16:54:39 (GMT +7)
Thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã bám sát vào các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh để tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Mục tiêu mà BHXH Quảng Ninh hướng tới là nhanh chóng hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu