Thứ Năm, 13/06/2024 11:42 (GMT +7)

Di sản then Tày ở Bình Liêu

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:33:26 (GMT +7)
Vốn văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số mà Bình Liêu có được thật sự là một kho tàng quý báu. Trong đó, Then Tày Quảng Ninh mà Bình Liêu là đại diện đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2013. Năm 2019, di sản thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tiền đề để địa phương và cộng đồng dân tộc Tày ở Bình Liêu tiếp tục bảo tồn và phát huy vốn di sản quý giá này.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu