4
566
Bảng giá quảng cáo/
/intro
3292119
1441555
Dịch vụ khác
dich-vu-khac
news
Báo Quảng Ninh điện tử
Thứ Tư, 24/04/2024 16:00 (GMT +7)

Bảng giá quảng cáo

QUẢNG CÁO- DỊCH VỤ NĂM 2024

(Áp dụng từ ngày 1/4/2024)
Ban hành kèm theo Quyết định số: 155- QĐ/TTTT ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

1. DỊCH VỤ TIẾNG NƯỚC NGOÀI CHO SẢN PHẨM BÁO CHÍ VÀ QUẢNG CÁO (Đơn giá đã bao gồm 8% thuế VAT)

- Giá dịch thuật tiếng Việt sang tiếng nước ngoài (Anh, Trung, Pháp): 1.080.000đ/trang A4 (không quá 500 chữ, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14)

- Giá dịch thuật tiếng nước ngoài (Anh, Trung, Pháp) sang tiếng Việt: 540.000đ/trang A4  (cỡ chữ 14)

- Giá lồng tiếng nước ngoài (Anh, Trung, Pháp) giọng chuyên gia Việt Nam: 216.000đ/phút

- Giá lồng tiếng nước ngoài giọng chuyên gia nước ngoài: theo thỏa thuận

- Giá dịch vụ cho các ngôn ngữ khác: theo thỏa thuận.

2. SẢN XUẤT SÁCH ẢNH; KỶ YẾU

                                                                         Đơn vị tính: VNĐ (Đã bao gồm 8% thuế VAT)

 NỘI DUNG

 ĐVT

ĐƠN GIÁ

Đề cương sách

quyển

29.700.000

Lời giới thiệu

quyển

     2.970.000

Lời dẫn

bài

          1.998.000

Ảnh (chi trả cho các tác giả, sưu tầm, mua ảnh tư liệu)

(Trường hợp sử dụng ảnh tư liệu của Trung tâm sẽ áp dụng theo Bảng giá Dịch vụ cung cấp tư liệu của Trung tâm.)

ảnh

540.000

Biên tập, trình bày, thiết kế, sắp xếp nội dung

trang

1.080.000

Chi phí in ấn

Theo báo giá của đơn vị in ấn

Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh quyết định. 

3. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

- Khi khách hàng ký kết hợp đồng tài trợ các chương trình, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ đối ứng bằng các quyền lợi quảng cáo phù hợp trên các hạ tầng truyền thông của Trung tâm. Đối với từng hợp đồng cụ thể sẽ do Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh quyết định

- Riêng đối với các hợp đồng tài trợ trang phục cho một số chương trình đặc thù, quyền lợi của nhà tài trợ sẽ được quy đổi bằng các hình thức gắn logo, chạy chữ giới thiệu thương hiệu sản phẩm không quá 2 lần/chương trình; mỗi lần xuất hiện không quá 10 giây.

4. MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC

  1. Tư vấn chiến lược truyền thông:
  2. Dự phòng, xử lý khủng hoảng truyền thông

Mức giá của các Dịch vụ này sẽ được tính theo thực tế và nhu cầu của khách hàng.