Quảng Ninh sẽ ban hành quy định mới về điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất

Thứ 5, 04/07/2024 | 00:00:00 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu