Thứ Bảy, 13/04/2024 09:36 (GMT +7)

Đình Khoái Lạc ở vùng đất Sông Khoai

Thứ 3, 02/04/2024 | 17:03:52 (GMT +7)
Quảng Yên là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa với nhiều làng xã cổ xưa, nhiều tên đất, tên làng còn được sử dụng đến ngày hôm nay. Mỗi làng đều có một ngôi đình cổ kính gắn liền với đời sống và phản ánh văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của người dân địa phương. Trong đó Đình Khoái Lạc ở xã Sông Khoai là một ngôi đình như thế.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu