Thứ Sáu, 24/05/2024 18:03 (GMT +7)

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc và khảo sát tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ 3, 07/05/2024 | 21:07:03 (GMT +7)
Sáng 7/5, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và khảo sát tại tỉnh Quảng Ninh về sơ kết thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/8/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển Công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu