Thứ Hai, 27/05/2024 23:07 (GMT +7)

Độc đáo lễ hội đình Đồng Đình - Ngày hội Văn hóa Thể thao dân tộc Tày Tiên Yên

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:21:41 (GMT +7)
Lễ hội đình Đồng Đình - Ngày hội Văn hóa Thể thao dân tộc Tày huyện Tiên Yên được tổ chức hàng năm dịp sau Tết Nguyên đán, nhằm giúp người dân trên địa bàn bước vào sản xuất, xây dựng cuộc sống năm mới vui tươi, phấn khởi. Lễ hội cũng nhằm quảng bá, tuyên truyền để nhân dân và du khách hiểu sâu sắc thêm về dân tộc Tày trên địa bàn huyện Tiên Yên và thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu