Thứ Tư, 17/07/2024 16:43 (GMT +7)

Đổi mới công tác mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:55:19 (GMT +7)
Năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã liên tục có những đổi mới, sáng tạo, hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Nỗ lực ấy của MTTQ tỉnh Quảng Ninh gắn liền với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thi đua chào mừng kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh. Với kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động rõ trọng tâm, trọng điểm, MTTQ các cấp đã phát huy tốt chức năng, vai trò là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu