Thứ Tư, 22/05/2024 05:06 (GMT +7)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giảng bài tại lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:37:16 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu