Thứ Sáu, 19/07/2024 15:10 (GMT +7)

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Thứ 4, 12/06/2024 | 16:34:20 (GMT +7)
Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển đất nước, đó là một chủ trương lớn của Đảng ta. Quán triệt tinh thần này, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng nhằm phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh tươi đẹp, văn minh, phát triển, hạnh phúc.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu