Chủ Nhật, 23/06/2024 18:13 (GMT +7)

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Thứ 2, 03/06/2024 | 20:54:53 (GMT +7)
Ngày 3/6, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai Kế hoạch số 383-KH/TU ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu