Thứ Tư, 17/07/2024 17:17 (GMT +7)

Giáo dục di sản phi vật thể trong trường học

Thứ 4, 20/03/2024 | 16:16:51 (GMT +7)
Nhằm phục hồi, bảo tồn, phát huy các giá trị các di sản văn hóa, nhiều trường học ở Quảng Ninh đã đưa các loại hình văn hóa dân gian vào chương trình giáo dục và sinh hoạt ngoại khóa và được học sinh tích cực hưởng ứng.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu