Thứ Bảy, 13/04/2024 10:13 (GMT +7)

Hiện thực hóa chủ trương người dân thụ hưởng

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:48:11 (GMT +7)
“Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII. Điều này cho thấy, Đảng ta luôn chú trọng đặt quyền lợi của người dân vào trung tâm các quyết sách. Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã hiện thực hóa chủ trương “dân thụ hưởng” bằng những quyết sách, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển và ngày càng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu