Thứ Hai, 11/12/2023 19:08 (GMT +7)

Họa sĩ vẽ tranh cổ động

Thứ 2, 13/11/2023 | 16:24:02 (GMT +7)
Giống như những chiến sĩ văn hóa trên mặt trận tư tưởng của Đảng, các họa sĩ vẽ tranh cổ động miệt mài cống hiến cho công tác tư tưởng, dân vận; đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến gần với quần chúng nhân dân hơn; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để khơi dậy khí thế thi đua lao động sản xuất trong nhân dân. Trong dòng chảy của lịch sử, những họa sĩ vẽ tranh cổ động, qua ngòi bút và tài năng của mình đang lặng thầm đóng góp cho sự phát triển chung….

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu