Thứ Hai, 27/05/2024 23:40 (GMT +7)

Hợp tác nghiên cứu phát huy giá trị VQG Bái Tử Long

Thứ 4, 10/04/2024 | 17:14:19 (GMT +7)
Trong công tác bảo tồn Vườn Quốc gia Bái Tử Long, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là việc nghiên cứu khoa học, làm cơ sở để khẳng định giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học độc đáo, riêng có của khu vực này. Từ đó, phục vụ đắc lực cho việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, phát triển bền vững vịnh Bái Tử Long gắn với du lịch dịch vụ.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu