Thứ Hai, 15/04/2024 17:07 (GMT +7)

Hương sắc phụ nữ vùng di sản

Thứ 2, 19/02/2024 | 23:45:51 (GMT +7)
Cùng với sự phát triển KT-XH vượt bậc của tỉnh, trong những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ Quảng Ninh ngày càng được nâng cao, các mặt công tác phụ nữ có nhiều tiến bộ rõ nét. Nhận thức của các cấp, các ngành, của gia đình, xã hội về vai trò, vị trí của phụ nữ, về bình đẳng giới không ngừng được nâng lên. Phụ nữ được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt trên tất cả các lĩnh vực, từ đó không ngừng nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu