Thứ Sáu, 21/06/2024 20:28 (GMT +7)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 4, 05/06/2024 | 21:08:57 (GMT +7)
Ngày 5/6, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; quán triệt chuyên đề về đẩy mạnh ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu