Thứ Năm, 20/06/2024 03:32 (GMT +7)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cho cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024

Thứ 2, 10/06/2024 | 11:33:00 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu