Thứ Tư, 24/07/2024 07:55 (GMT +7)

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ 2, 17/06/2024 | 23:20:51 (GMT +7)
Là địa bàn có 67 xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; tỉnh Quảng Ninh bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 với sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân. Bằng nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, sau 3 năm thực hiện, vùng đồng bào DTTS, miền núi của tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt, đổi thay từ diện mạo nông thôn đến đời sống người dân.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu