Thứ Sáu, 12/07/2024 17:44 (GMT +7)

Kỹ năng xác định mục tiêu

Thứ 4, 10/07/2024 | 23:39:44 (GMT +7)
Kỹ năng xác định mục tiêu là khả năng nhận biết, xác định và thiết lập mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, phù hợp với bản thân và có thời hạn. Kỹ năng xác định mục tiêu rất cần thiết đối với mỗi cá nhân. Kỹ năng này giúp định hướng, tạo động lực, tập trung năng lượng, thời gian và tài nguyên vào những hoạt động quan trọng nhất. Điều này giúp tăng hiệu suất và đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu