Thứ Tư, 28/02/2024 20:03 (GMT +7)

Mời thẩm định giá in các số Báo Quảng Ninh năm 2024

Thứ 4, 03/01/2024 | 15:09:12 [GMT +7] A  A

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng!

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh là cơ quan báo chí trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đang triển khai nhiệm vụ xuất bản các số báo năm 2024.

Được biết Quý Công ty có chức năng, năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản, dịch vụ theo Thông báo số 1045/TB-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ tài chính. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kính mời Quý Công ty tư vấn thẩm định giá: giá in các số báo do Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh xuất bản năm 2024.

Nếu Quý Công ty đồng ý thực hiện, đề nghị có văn bản chấp nhận và gửi kèm Hồ sơ năng lực, bảng phí thẩm định trước ngày 10/01/2024. Hai bên sẽ tiến hành làm các thủ tục để triển khai theo quy định hiện hành.

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Hải, Chuyên viên phòng TC-HC-QT, SĐT: 0889696899. Địa chỉ: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Tầng 2, Trụ sở liên cơ quan số 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Danh mục các số báo do Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh xuất bản năm 2024:

 

STT

 

Tên Báo

Số lượng dự kiến phát hành tờ/năm

 

Quy cách

Giá In/tờ báo

1.

Báo Quảng Ninh hàng ngày

 

 

1.338.000

Số trang: 8 trang

- Khuôn khổ: 42cm x 57 cm.

- Trang 1 và trang 8 in 4 màu, trang 2 đến trang 7 in đen trắng

 Giấy in: Giấy in báo, định lượng 48gms, độ trắng 58-60. Hãng sản xuất: ASPEX , xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực Nippon, xuất xứ Singapore  hoặc tương đương

 

2.

Báo Quảng Ninh cuối tuần

 

218.540

- Số trang: 12 trang

- Khuôn khổ:  27cm x 42 cm

- 8 Trang 1,4,5,6,7,8, 9,12 in 4 màu, 4 trang 2,3,10,11  in đen trắng

- Giấy in: Giấy in báo, định lượng 48gms, độ trắng 58-60. Hãng sản xuất: ASPEX , xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực Nippon, xuất xứ Singapore  hoặc tương đương

 

3.

Báo Quảng Ninh Tết Dương lịch 2024

11.706

- Số trang: 8 trang

- Khuôn khổ:  42cm x 57 cm

- Báo được in 4 màu, giấy trắng

Giấy in: Giấy Ford, định lượng 70gms, độ trắng 90-92. Hãng  IK, xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương.

 

4.

Báo Quảng Ninh Tết Giáp Thìn 2024.

11.022

- Số trang: 120 trang (8 trang bìa; quảng cáo chiếm 30-40%)

- Khuôn khổ:  28,5cm x 41 cm.

- Bìa in 4 màu trên giấy trắng. Ruột in 4 mầu có nền tràn các trang.

- Gia công: đóng lồng 2 ghim giữa

 - Giấy in: Bìa in giấy Couches,  định lượng 200gms, láng bóng, độ trắng 90-92. Hãng Alpha, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương. Ruột in giấy Couches mats, định lượng 80 gms,  độ trắng 90-92. Hãng Alpha, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương

- Mực in: Mực APEX , xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương.

 

5.

Báo Quảng Ninh Tân Xuân 2024

11.706

- Số trang: 8 trang

- Khuôn khổ:  42cm x 57 cm

- Báo được in 4 màu trên giấy trắng.

Giấy in: Giấy Ford, định lượng 70gms, độ trắng 90-92. Hãng IK, xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX , xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương

 

6.

Báo Hạ Long thường kỳ

 

20.790

Số trang: 16 trang

- Khuôn khổ:  27cm x 39 cm

- Báo in 4 mầu toàn bộ

Giấy in: Giấy Ford, định lượng 70gms, độ trắng 90-92. Hãng IK, xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương

 

7.

Báo Hạ Long xuân Giáp Thìn 2024

 

1.390

- Số trang: 60 trang (cả 4 bìa chinh)

- Khuôn khổ:  28,5 x 41 cm.

- Báo in 4 mầu trên giấy trắng.

- Gia công đóng lồng 2 ghim giữa.

 - Giấy in: Bìa in giấy Couches, định lượng 200gms, láng bóng, độ trắng 90-92. Hãng Alpha, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương. Ruột in giấy Ford, định lượng 70gms, độ trắng 90-92. Hãng IK, xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương.

 

8.

Quảng Ninh toàn cảnh năm 2023

 

383.398

- Số trang: 68 trang (gồm cả 04 trang bìa)

- Khuôn khổ:  21 x 29,7 cm

- In 4 mầu trên giấy Couchesmart 80

- Gia công đóng lồng 2 ghim giữa

- Giấy in: Bìa in giấy Couches, định lượng 200gms, láng bóng, độ trắng 90-92. Hãng Alpha, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương. Ruột in giấy Couchesmart, định lượng 80gms, độ trắng 90-92. Hãng IK, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương.

 

9.

Báo Quảng Ninh số kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Vùng mỏ, 49 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024.

11.706

- Số trang: 44 trang (gồm 4 trang bìa).

- Khuôn khổ: 41 cm x 28,5 cm; in 4 màu trên giấy trắng.

- Gia công: đóng lồng 2 ghim giữa

- Giấy in: Bìa in giấy Couches, định lượng 200gms, láng bóng, độ trắng 90-92. Hãng Alpha, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương. Ruột in giấy Ford, định lượng 70gms, độ trắng 90-92. Hãng IK, xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương

 

10.

Báo Quảng Ninh số Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2024.

 

11.706

- Số trang: 44 trang (gồm 4 trang bìa).

- Khuôn khổ: 41 cm x 28,5 cm; in 4 màu trên giấy trắng.

- Gia công: đóng lồng 2 ghim giữa

- Giấy in: Bìa in giấy Couches, định lượng 200gms, láng bóng, độ trắng 90-92. Hãng Alpha, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương. Ruột in giấy Ford, định lượng 70gms, độ trắng 90-92. Hãng IK, xuất xứ Indonesia hoặc tương đương.

- Mực in: Mực APEX, xuất xứ Nhật Bản hoặc tương đương.

 

 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu