Thứ Năm, 20/06/2024 03:05 (GMT +7)

Mùa hoa sim biên giới

Thứ 2, 03/06/2024 | 16:54:41 (GMT +7)
Lễ hội hoa sim biên giới là sản phẩm du lịch mới gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và du lịch tâm linh xã Hải Sơn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc và tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ cán bộ, nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu