Thứ Sáu, 14/06/2024 06:10 (GMT +7)

Nâng cao tính công khai minh bạch cho người thụ hưởng bảo hiểm xã hội

Thứ 3, 28/05/2024 | 17:19:02 (GMT +7)
Để chính sách bảo hiểm xã hội khẳng định và phát huy vai trò trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, trong hàng loạt các giải pháp đã được triển khai, BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền và nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách cũng như người được thụ hưởng bảo hiểm xã hội.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu