Thứ Tư, 17/07/2024 18:12 (GMT +7)

Ngày hội non sông, thắm tình đại đoàn kết tại Quảng Ninh

Thứ 3, 21/11/2023 | 16:36:53 (GMT +7)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa và cũng là một diễn đàn sinh hoạt chính trị rộng rãi, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đón nhận. Đây cũng là dịp để MTTQ các cấp tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư...

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu