Thứ Hai, 20/05/2024 21:31 (GMT +7)

Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh: Bản hòa âm đất nước

Thứ 4, 13/03/2024 | 16:04:18 (GMT +7)
Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh - chương trình thơ nhạc tại huyện Bình Liêu đêm Nguyên tiêu là hoạt động cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”, đồng thời cũng là dịp để các nhà thơ trao đổi kinh nghiệm sáng tác thi ca.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu