Thứ Tư, 29/11/2023 06:22 (GMT +7)

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thứ 3, 14/11/2023 | 16:20:15 (GMT +7)
Trải qua hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đang giữ vững đà phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ngày càng giàu đẹp, văn minh, bình yên và hạnh phúc. Đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của toàn dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và hệ thống chính trị, với mục tiêu cao nhất vì hạnh phúc nhân dân.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu