Thứ Bảy, 25/05/2024 13:10 (GMT +7)

Nỗ lực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thứ 2, 08/04/2024 | 16:47:20 (GMT +7)
Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải quyết liệt thực hiện. Ngành Y tế Quảng Ninh với vai trò chủ chốt đã và đang nỗ lực làm tốt công tác này thông qua kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm về ATTP có trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu