Thứ Sáu, 12/07/2024 22:12 (GMT +7)

Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới

Thứ 6, 21/06/2024 | 16:14:14 (GMT +7)
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới, lồng ghép triển khai nhiệm vụ này trong nhiều chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương luôn chủ động xây dựng các phong trào, nội dung hoạt động gắn với thực hiện bình đẳng giới, hướng mạnh về cơ sở, tạo được những chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu