Thứ Năm, 18/07/2024 06:46 (GMT +7)

Nỗ lực xoá điểm đen giao thông

Thứ 5, 27/06/2024 | 17:03:10 (GMT +7)
Việc xoá điểm đen mất an toàn giao thông và điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông được Quảng Ninh thực hiện thường xuyên. Từ nguồn kinh phí đầu tư của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, nhiều điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đã được xoá bỏ, nâng cấp làm mới. Một vấn đề mới đặt ra: Khi đường được làm mới, thông thoáng hơn thì lại xuất hiện thêm những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, do chính từ ý thức tham gia giao thông của người dân.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu