Thứ Sáu, 12/07/2024 17:08 (GMT +7)

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ninh có 4 huyện, 105 xã đạt các tiêu chí về "Xã, phường, thị trấn sạch ma túy"

Thứ 2, 01/07/2024 | 21:23:17 (GMT +7)
Ngày 1/7, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp xã để sơ kết 02 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; triển khai công tác xây dựng “xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, “huyện sạch ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu