Thứ Ba, 23/07/2024 02:22 (GMT +7)

Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ninh có 4 huyện, 105 xã đạt các tiêu chí về "Xã, phường, thị trấn sạch ma túy"

Thứ 2, 01/07/2024 | 18:38:10 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu