Thứ Tư, 12/06/2024 21:20 (GMT +7)

Phấn đấu đưa đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Amata 1 vào vận hành trong tháng 9/2023

Chủ nhật, 17/09/2023 | 10:05:56 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu