Thứ Sáu, 24/03/2023 06:30 (GMT +7)

Công an tỉnh Quảng Ninh Triển khai đợt cao điểm “90 ngày đêm” hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật Cư trú 2020 và thực hiện Đề án 06

Thứ 2, 10/10/2022 | 17:49:01 [GMT +7] A  A

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu