Thứ Hai, 15/04/2024 17:03 (GMT +7)

Phát huy nguồn lực văn hóa từ các lễ hội xuân

Thứ 4, 21/02/2024 | 21:43:00 (GMT +7)
Đầu năm là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội truyền thống. Mỗi lễ hội được ví như một bảo tàng sống tái hiện những trầm tích văn hóa của lịch sử, con người ở một vùng đất, vừa tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa gắn kết cộng đồng cùng tham gia xây dựng, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu