Thứ Tư, 19/06/2024 08:06 (GMT +7)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở vùng dân tộc thiểu số

Thứ 3, 21/05/2024 | 16:53:54 (GMT +7)
Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua và cuộc vận động. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu